Administration

The One Hundred and Second Academic Year 2020-2021

Supervisor Fr. Chow Sau Yan, Stephen, S. J.   校監 周守仁神父
Assistant Supervisor  Dr. So Ying Lun   助理校監 蘇英麟博士
School Chaplain Fr. Tsui Lap Yan, Clement, S. J.   駐校神師 徐立人神父
Assistant School Chaplain Fr. Zhang,John Joseph, S. J.   助理駐校神師  
Principal Dr. Chan Wai Lun, Davis   校長 陳偉倫博士
Vice-Principal Mr. Lai Fuk Wai, Ricky   副校長 黎福偉老師
Vice-Principal Mr. Ng Siu Man, Julian   副校長 吳少文老師

 

Teachers

Mr. Chan Chi Chiu   陳智昭老師
Mr. Chan Chi Hang, Ricky   陳智恒老師
Mr. Chan Chin Wan   陳展雲老師
Mr. Chan Ka Ho   陳嘉豪老師
Mr. Chan Kar Heng Karl   陳嘉衡老師
Mr. Chan Kei Fung   陳麒峰老師
Mr. Chan Kin Cheung, Kelvin   陳建璋老師
Miss Chan Sheung Kan   陳尚勤老師
Mr. Chan Sze Chun, Marcus   陳思駿老師
Mrs. Chan Wong So Ling, Ada   陳黃素玲老師
Miss Chan Yuet Ming, Emily   陳月明老師
Mr. Chang Ka Ming, Dennis   張嘉銘老師
Miss Cheng Wai Mun, Vivian   鄭慧敏老師
Miss Cheung Ka Yan, Kathreen   張家欣老師
Mr. Chung Chun Woon, Eric   鍾峻桓老師
Ms. Cotter Leonie Therese    
Mr. Dai Lai Sang, Nelson   戴勵生老師
Mr. Fan Yui Hang, Tommy   范鋭珩老師
Mr. Hau Ka Pun, Ivan   侯加彬老師
Mr. Hung Kai Sing   熊啟昇老師
Miss Kung Wan Ki, Kiki   龔允祈老師
Mr. Lai Fuk Wai, Ricky   黎福偉老師
Mr. Lai Hung   黎洪老師
Mr. Lam Chak Wa    林澤華老師 
Mr. Lam Ching Ping   林清平老師
Miss Lam Di, Regina   藍荻老師
Mr. Lam Yiu Choi, Jonathan   林耀財老師
Mr. Lau Julian   劉柏濤老師
Mr. Lee Kwun King, Chris   李冠勁老師
Miss Lee Wing Tung, Tetra   李穎彤老師
Mr. Lee Wood Fai, Willy   李活輝老師
Mr. Leung Chi Chung   梁智忠老師
Mr. Leung Kam Wa   梁錦華老師
Mr. Li Chin Pang   李展鵬老師
Mr. Li Men Dik, Derek   李民迪老師
Miss Mak Cheuk Man, Fiona   麥卓文老師
Mr. Man Sui On   文瑞安老師
Miss Mang Pui Yan, Peggy   孟沛欣老師
Mr. Ng Siu Man, Julian   吳少文老師
Mrs. Ng To Kar Man, Angela   吳涂家敏老師
Miss Ng Wan Yi, Daphene   吳韻儀老師
Miss Ng Yuk Yin, Laura   吳玉燕老師
Miss Pang Po Yee, Patricia   彭寶儀老師
Miss Shih Hei Man, Emily   施希汶老師
Miss Sun Hiu Lai   孫曉荔老師
Miss Sung Pik Yin, Doris   宋碧燕老師
Mr. Tang Ka Lai, Vincent   鄧家禮老師
Miss Tang Suk Yee   鄧淑儀老師
Miss To Pik Wa   杜碧樺老師
Mr. Wong Chi Keung, Stephen   黃志強老師
Miss Wong Lai Tung, Terena   王麗童老師
Miss Wong Pui Ling, Caroline   王佩玲老師
Mrs. Wong Tang Lai Ming, Shirley   王鄧麗明老師
Mr. Yeung Pui Hei, Edward   楊沛禧老師
Mr. Yip Wing Hang, Eric   葉永恒老師
Miss Yiu Wing Sze, Amelia   姚詠詩老師
Miss Yu Kit Ling, Kathy   庾潔靈老師
Mr. Yu Lik Hang, Martin   余力行老師
 
Secretary 秘書
Mrs. Hui Lau Ngan Siu, Sharon   許劉銀笑女士
 
Assistant School Office Head/Assistant to Principal 助理校務處主管/校長助理
Mrs. Kinsman Harmelie Hiu Kei    
 
Clerks 書記
Miss Law Shun Oi, Candy   羅順愛小姐
Miss Lee Kwan Ling, Gloria   李坤玲小姐
Miss Leung Ngo Lan, Kelly   梁傲蘭小姐
Miss Mok Sing Yu,Sharon   莫醒茹小姐
Miss Yuen Miu Har, Jessica   袁妙霞小姐
 
Laboratory Technicians 實驗室技術員
Mr. Chan Yun Lun, Sonny   陳潤倫先生
Mr. Wong Chun Kwong, Tom   王振光先生
 
Library Assistant 圖書館助理
Mr. Chui Long Chung, Anthony   崔朗聰先生
 
 
Teacher Assistant 教師助理      
Mr. Chan Wan Yi,Billy (Teaching)   陳穩意先生
Miss Cheng Cheuk See, Tracy (ECA)   鄭卓思小姐
Mr. Cheng Ho Hon, Frankie (I.T.)   鄭浩瀚先生
Miss Huang Wan Ling, Ringo (A.V.)   黃琬鈴小姐
Mr. Li Po Lok, Paul (Music / ECA)   李普樂先生
Miss Mok Shun Yan, Joyce (Teaching)   莫純欣小姐
       
 
I.T. Technician 資訊技術員
Mr. Ng Kwo,Danny   吳戈先生
 
Music Coordinator 音樂統籌員
Mr. Wong Kam Pui   黃錦沛先生
 
Pastoral Assistant 牧民助理
Mr. Jerome Li    李俊賢先生
 
Assistant Counsellors 助理輔導員
Miss Chan Yuen Ka, Carol   陳婉嘉小姐
Miss Chung Ho Ting, Rachel   鍾賀婷小姐
 
QEF Project Assistant 優質教育基金計劃助理
Miss Kwan Pui Sze, Emily   關佩詩小姐
 
Social Worker 駐校社工
Mr. Cheung Neil   張德良先生
Mr. Lui Ka Wing, Kevin   呂家榮先生
 
Clinical Psychologist 臨床心理學家
Miss Chan Ka Wing, Patricia   陳嘉詠小姐
 
Educational Psychologist 教育心理學家
Dr. Chu Ho Tat, Matthew   朱可達博士